Hosco Marketing

Hosco Marketing

Phần mềm bán dược phẩm tối ưu hóa hoạt động

Phần mềm bán hàng hóa với nhiều tính năng ưu tiên hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản lý trong công việc quản lý hoạt động kinh doanh của mình: Quản lý kho hàng, Quản lý doanh thu, Quản lý bán hàng, Quản lý nhân viên

Ngoài phần mềm ra còn có rất nhiều các tính năng khác vì vậy nó được nhiều loại thuốc áp dụng.

Share Profile

0

Visits

0

Featured

0

Total ADS

No Results Found